BẢN ĐỒ GIÓ -GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG THÔNG GIÓ CHO NHÀ XƯỞNG

BẢN ĐỒ GIÓ -GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG THÔNG GIÓ CHO NHÀ XƯỞNG

Nếu hệ thống thông gió trong nhà xưởng hoạt động không tốt, diễn ra thời gian dài sẽ dẫn đến nồng độ bụi tích tụ trong nhà xưởng sẽ tăng lên. Đồng thời, quá trình hô hấp của con người cũng làm tăng nồng độ khí CO2, giảm O2 xuống rất nhiều. Cùng với sự ẩm ướt trong nhà xưởng làm nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Các khí thải độc hại như formaldehyd, virut, nấm mốc,... tích tụ ngày một nhiều gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Lượng bụi bẩn trong nhà xưởng tăng lên sẽ là nguy cơ gây các bệnh nguy hiển đến sức khỏe và tính mạng con người. Kết hợp với sự thiếu khí sẽ làm quá trình hô hấp của con người trở nên khó khăn hơn. Do đó, cần phải sử dụng các biện pháp can thiệp kịp thời.

Trong việc thiết kế hệ thống thông gió, nhiều yếu tố phải được xem xét: nguồn bụi và khói, cách bố trí nhà máy, các mô hình luồng không khí hiện tại, các thay đổi quy trình trong tương lai và hơn thế nữa. Động lực và mục tiêu cũng rất quan trọng — những mục tiêu này có thể bao gồm bất kỳ sự kết hợp nào của các mối quan tâm về sức khỏe, an toàn, tuân thủ quy định và hơn thế nữa.

 

Ventilation Mapping thực hiện theo năm bước:

  • Tư vấn tại chỗ
  • Thu thập dữ liệu
  • Mô hình hóa
  • Thiết kế hệ thống
  • Đánh giá và phân tích cuối cùng

 

BƯỚC 1: TƯ VẤN TẠI CHỖ

Một cuộc trò chuyện giúp chúng tôi hiểu những thách thức và mục tiêu của bạn. Mục tiêu chính là xác định rõ ràng và trình bày rõ ràng các mục tiêu của bạn. Các kỹ sư của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về các quy định chất lượng không khí và hiểu cách đáp ứng bất kỳ mục tiêu chất lượng không khí nào mà bạn muốn.

Việc xem xét cách bố trí cơ sở của bạn và các quy trình tạo ra bụi của bạn sẽ giúp các kỹ sư của chúng tôi đánh giá sơ bộ về tình hình. Ví dụ, biết lượng khói hoặc bụi được tạo ra trong một ca làm việc và cách bụi lan truyền khắp cơ sở là rất quan trọng.

 

BƯỚC 2: THU THẬP DỮ LIỆU

Tiếp theo, chúng tôi tập trung vào trạng thái hiện tại của bạn.

Ví dụ: chúng tôi sẽ đo chất lượng không khí hiện tại của bạn và xem xét mức độ phơi nhiễm hiện tại. Chúng tôi sẽ phân tích bụi thoát ra từ các quy trình hiện có và tìm hiểu các hệ thống hút bụi hiện có của bạn. Nếu bạn đã có dữ liệu của riêng mình, chúng tôi có thể chèn dữ liệu đó vào mô hình. Nếu bạn không có dữ liệu của riêng mình, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu đó với nhóm của riêng mình.

Tùy thuộc vào dữ liệu bạn đã có, việc thu thập dữ liệu của chúng tôi có thể bao gồm:

  • Phân tích quy trình tại chỗ
  • Đo khói và bụi tại chỗ
  • Quy trình sản xuất, mức độ sản xuất (ví dụ: nếu hàn, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu dây hàn so với số lượng đơn vị được sản xuất, v.v.)
  • Phân tích thông gió tòa nhà hiện có tại chỗ
  • Nghiên cứu chất lượng không khí tại chỗ

 

BƯỚC 3: LÀM MÔ HÌNH

Tiếp theo, các kỹ sư của chúng tôi xây dựng mô hình 3D cho cơ sở của bạn, bao gồm tường, nội thất, cửa sổ và cửa ra vào, rèm ngăn, bố trí dây chuyền sản xuất, vị trí của các quy trình tạo khói và bụi, hệ thống HVAC và thông gió hiện có, hệ thống ống dẫn và các tính năng vật lý khác . Dữ liệu chất lượng không khí của bạn sau đó được tải vào mô hình này.

Trong trường hợp là giải pháp môi trường xung quanh, chúng tôi sẽ sử dụng Động lực học chất lỏng tính toán, hoặc CFD, để tạo hiệu ứng cho mô hình này. Mô hình của bạn là một mô phỏng chính xác các mô hình luồng không khí trong toàn bộ cơ sở của bạn và bạn có thể biết khi nào và nơi nào các chất gây ô nhiễm di chuyển qua nhà máy của bạn. Mô hình này cho phép chúng tôi dự đoán tác động của các cấu hình thiết bị khác nhau.

 

BƯỚC 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tiếp theo, bằng cách sử dụng phần mềm mô phỏng, các kỹ sư của chúng tôi có thể thiết kế giải pháp tối ưu cho bạn.

Nhiều năm kinh nghiệm của họ kết hợp với kết quả từ mô hình để tạo ra một thiết kế tốt nhất và triển khai hiệu quả nhất. Thiết kế sẽ bao gồm vị trí và cấu hình lý tưởng cho hệ thống ống dẫn và thiết bị để nó hoạt động với chứ không chống lại luồng không khí hiện có và cách bố trí cơ sở của bạn.

 

BƯỚC 5: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH CUỐI CÙNG

Sau khi hệ thống của bạn được triển khai, chúng tôi đảm bảo rằng kết quả thực tế phù hợp với dự đoán của mô phỏng. Các kỹ sư của chúng tôi thực hiện bất kỳ điều chỉnh cuối cùng cần thiết nào để đảm bảo rằng giải pháp cuối cùng sẽ đáp ứng được mong đợi của bạn.

The air temperature inside the factory

Before
After

Air movement inside the factory

Before
After

 

 

 

---------------------------------------------