Biệt thự đồi Ngọc Tước 2

Mục đích mô phỏng: Mô phỏng các điều kiện tự nhiên để cho ra hình khối thích hợp. Sau đó mô phỏng chi tiết để hỗ trợ thiết kế hệ thống điều hoà không khí .

Kết quả: SAO đã đưa ra được giải pháp tối ưu sau nhiều lần chạy mô phỏng, đưa ra được giải pháp nâng cao chất lượng không khí trong công trình.

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt