Mô phỏng cháy thoát hiểm

Mô phỏng cháy thoát hiểm

Mô phỏng thoát hiểm giúp ta hiểu được các nguy cơ tắc nghẽn trong lúc vận hành cũng như trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra cùng với dữ liệu từ mô phỏng cháy nổ giúp ta phân tích kiểm soát cháy và khói lan toả trong các không gian kiến trúc khác nhau, mô phỏng thoát hiểm có thể giúp ta nhìn thấy các khu vực có mức độ nguy hiểm cao như nồng độ CO2 , CO đến ngưỡng gây chết người, để từ đó điều chỉnh lại thiết kế kiến trúc cho phù hợp và đưa ra giải pháp phòng cháy chữa cháy tối ưu.

 

 

 

 

------------------------