Khách sạn Lan Hy

Mục đích mô phỏng:

Kiểm tra sơ bộ tác động của khí hậu lên tòa nhà.

 

Kết quả:

Chỉ ra những ảnh hưởng của khí hậu lên tòa nhà để kiến trúc sư có thể thay đổi thiết kế một cách hợp lý hơn.

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt