Factory Ruby - MCL Block

Mục đích mô phỏng: Chủ đầu tư nghi ngờ kích thước louver và roofmonitor không đảm bảo thông gió theo yêu cầu nên muốn mô phỏng để kiểm tra thông gió và nhiệt độ, nếu chưa đạt yêu cầu thì đưa ra giải pháp tối ưu với điều kiện không được thay đổi kích thước , số lượng roofmonitor đang có, chỉ được thêm quạt hút.

Kết quả: Quả thật thiết kế đã tính toán chưa đúng dẫn đến số lần thông gió chưa đạt yêu cầu, và bên SAO đã đưa ra được giải pháp tối ưu sau nhiều lần chạy mô phỏng, đưa ra được thông số và vị trí quạt cần lắp thêm tối ưu nhất.

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt