Yếu tố tiện nghi nào quan trọng nhất

Trong 4 yếu tố tiện nghi trong công trình là nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh và chất lượng không khí thì 2 yếu tố tiện nghi nhiệt và ánh sáng có ảnh hưởng lớn tới thiết kế của công trình. Tiện nghi âm thanh và chất lượng không khí trong nhà ít tác động tới thiết kế công trình. 

Tuy nhiên, chất lượng không khí lại là quan trọng nhất trong 4 yếu tố tiện nghi trong công trình. Bạn có thể chịu lạnh hoặc nóng hơn xíu, ồn một xíu hoặc thiếu sáng thì bật thêm đèn...con người sẽ dễ thích nghi, và những yếu tố này mình cảm nhận rõ ràng nên có thể điều chỉnh để đạt được tiện nghi cần thiết.

Đối với chất lượng không khí, con người sẽ khó cảm nhận hơn, ví dụ như các hạt bụi mịn...nên sẽ dễ dẫn tới chủ quan, coi thường yếu tố này. Ảnh hưởng sức khỏe từ các chất ô nhiễm không khí trong nhà có thể bị ảnh hưởng ngay sau khi tiếp xúc hoặc có thể nhiều năm sau đó.

Vì vậy, phải đặt biệt quan tâm tới yếu tố này, trong công trình bắt buộc phải được thông gió, và thông gió như thế nào mới đạt yêu cầu...Muốn biết rõ thì phải định lượng, muốn định lượng được thì phải mô phỏng.