MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG TOÀ NHÀ THEO THAM SỐ

ClimateStudio là một phần mềm mô phỏng nhiệt , ánh sáng ban ngày và ánh sáng nhân tạo. Nó hỗ trợ một loạt các quy trình phân tích môi trường cho các tòa nhà và khu vực lân cận bao gồm mô phỏng độ rọi hàng năm theo chuẩn LEED v4, phân bố độ chói và tiện nghi nhiệt trong không gian có ánh sáng ban ngày và ánh sáng nhân tạo, cũng như phân tích bản đồ bức xạ hàng năm và theo mùa cho các nghiên cứu thiết kế bóng râm và quần thể đô thị ...

ClimateStudio là một plugin cho phần mềm tạo mô hình 3D Rhinoceros (Rhino), chạy trong giao diện tham số rất trực quan.