Vila chú Bình

Mục đích mô phỏng: Kiểm tra tính tiện nghi của thiết kế

Kết quả: thông qua mô phỏng đã thấy được những chỗ còn bất cập, sau đó kiến trúc sư dựa vào kết quả mô phỏng đã điều chỉnh kiến trúc lại cho phù hợp

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt