Trang trại bò sữa TH Milk

Mục đích mô phỏng: luồng không khí trong trang trại đã phân bố đều xung quanh con bò chưa? Nhiệt độ xung quanh bò < 39 độ? Nếu chưa thì đưa ra giải pháp để đạt được mục tiêu đó

Kết quả: thông qua mô phỏng, SAO-EE đã đưa ra được giải pháp nhằm đạt được tiện nghi nhiệt tốt nhất cho bò.

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt