Tòa nhà VP TM DV Becamex

Mục đích mô phỏng: Hồ sơ thiết kế hệ thống lạnh đã tính phụ tải quá dư, nên đã chạy mô phỏng nhiệt độ bên ngoài dàn nóng, nếu > 50 độ thì dàn nóng sẽ ngừng hoạt động.

Kết quả: đã chứng minh được phụ tải lạnh tính dư hơn 30%.

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt