Nhà phố Yên bái

Mục đích mô phỏng : 
Phân tích tiện nghi ánh sáng, tiện nghi nhiệt để kiến trúc sư điều chỉnh lại kiến trúc nhằm thỏa mãn các tiện nghi trong công trình.


Kết quả :
 
Thông qua mô phỏng, SAO đã đưa ra vài thay đổi nhằm đạt được tiện nghi ánh sáng, tiện nghi nhiệt tốt hơn.

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt