Nhà máy Mercedes

Mục đích mô phỏng: cabin là nơi hàn thân xe hơi, khi hàn thì sẽ có 1 khói tỏa ra, về lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến công nhân. Vì vậy khách hàng yêu cầu thi công hệ thống thông gió bao gồm hệ thống cấp gió và hút gió thải sao cho luồng gió đủ hút khói từ mỏ hàn thoát ra ngoài liền. Ngoài ra quạt phải đảm bảo độ ồn cho phép.

Bên SAO đã tính toán , thiết kế hệ thống thông gió đó và chạy mô phỏng.

Kết quả: đã đưa ra được hệ thống thông gió tối ưu nhất đảm bảo các yêu cầu của khách hàng.

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt