Nhà anh Rakuda

Mục đích mô phỏng: Xác định nhiệt độ bề mặt các cửa sổ bằng kính để từ đó đưa ra giải pháp thiết kệ hệ thống điều hòa không khí phù hợp, chống động sương trên cửa sổ.

Kết quả: thông qua mô phỏng đã định lượng được nhiệt độ trên bề mặt kính.

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt