Nhà anh Dũng

Mục đích mô phỏng: phân tích tiện nghi ánh sáng, tiện nghi nhiệt để kiến trúc sư điều chỉnh lại kiến trúc nhằm thỏa mãn các tiện nghi trong công trình. Đặc biệt là phòng của bà cụ (mẹ chủ nhà) phải được thông gió tốt để không có mùi

Kết quả: thông qua mô phỏng, SAO-EE đã đưa ra vài thay đổi nhằm đạt được tiện nghi ánh sáng, tiện nghi nhiệt tốt hơn.

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt