Alpes' Container Homestay

Mục đích mô phỏng: đánh giá tiện nghi trong công trình bao gồm tiện nghi nhiệt và tiện nghi ánh sáng. Ngoài ra tối ưu năng lượng cho cả công trình.

Kết quả : đã chỉ ra được những chỗ còn bất cập trong kiến trúc và đưa ra giải pháp nhằm tối ưu hóa năng lượng mà vẫn đảm bảo đạt tiện nghi trong công trình

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

Đà Lạt