Academy AEC Center

Điểm nổi bật của dự án, với chiến lược thiết kế bền vững nhằm mục đích tối đa hoá sử dụng năng lượng từ tự nhiên và mang lại sự thoải mái, cảm xúc cho học sinh sử dụng bên trong công trình. ALPES đã kết hợp với SAO lập mô hình mô phỏng tính toán năng lượng và thoát hiểm cho công trình để đạt hiệu quả khi đưa vào vận hành.
Hy vọng với hướng đi bền vững, ACADEMY AEC là công trình Xanh biểu mẫu của Đà Nẵng về giáo dục và là một không gian năng động của giới trẻ yêu ngoại ngữ.

Chia sẻ:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác