Thiết kế kiến trúc

  •  Tư vấn, thiết kế kiến trúc concept
  •  Tư vấn về công trình bền vững, tiết kiệm năng lượng theo chuẩn LEED
  •  Tư vấn chiếu sáng nội thất và ngoại thất
  •  Tư vấn mặt dựng công trình
  •  Phân tích ô nhiễm ánh sáng
  •  Phân tích chói lóa