Trà Nhiêu Hotel

Mục đích mô phỏng: Kiểm tra khả năng xảy ra hiện tượng gió hú khi đi qua các khe hở của công trình

Kết quả: SAO đã tìm ra các vị trí có khả năng gây ra tiếng hú khi gió đi qua. Sau đó phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp điều chỉnh kiến trúc để không còn tiếng hú.

Share:
Có thể bạn muốn xem?

Các dự án khác

PTH

PTH

ダラット