MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC- CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU